gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Neocate

Medicinska info linija

Bebelac mlijeka

Bebelac mlijeka

Hrana za specijalne medicinske namjene

Hrana za specijalne medicinske namjene

Sa mlijeka na kašicu

Dječji nutricionista

Sa mleka na kasicuUvođenje dopunske čvrste hrane je postepen proces, a vrijeme uvođenja individualno za svako dijete i zavisi od njegovog razvoja. Ipak, većina odojčadi je spremna za uvođenje nove hrane između navršenih četiri do šest mjeseci.

Hrana kao lijek

Kuvar

Hrana kao lijekSinergija i kompletnost nutrijenata koje unosimo hranom, osnova su dobrog imunog sistema i našeg zdravlja. Poznato je da hrana treba da zadovolji prevashodno energetske, zatim gradivne i protektivne potrebe organizma za različitim supstancama.

Najvažnija je umjerenost

Patronaža

Najvaznija je umerenostDanašnji istraživači smatraju da čak 60 do 75 % osnove dobrog zdravlja pripada hrani, njenom kvalitetu, kvantitetu, načinu pripreme i konzumiranja. Sa medicinskog aspekta optimalna ishrana mora da zadovolji energetski, nutritivni, imunogeni i specifični aspekt.

Kad dijete ne podnosi laktozu

Gastroenterolog

Kad dete ne podnosi laktozuNepodnošenje laktoze najčešći je poremećaj izazvan hranom, a prema prirodi nastanka, može biti urođeni, razvojni i stečeni. Osnovu liječenja čini eliminaciona dijeta prilagođena prirodi i težini poremećaja, kao i uzrastu djeteta.

Enteralna ishrana - napitak za snagu

Kuvar

Enteralna ishranaPacijenti koji ne mogu da jedu, ili ne mogu da uzmu dovoljno hrane, u bolnici ili kod kuće, zahtjevaju posebnu, kliničku ishranu. Ishrana koja se daje infuzijom, kroz venu, naziva se parenteralnom, dok je enteralna ishrana tečna hrana namjenjena bolesnicima koji usljed bolesti ili terapijskih potreba nisu u mogućnosti da uzimaju čvrstu hranu.